- rozhladna.sk - http://www.rozhladna.sk -

Cyril, Metod a bikiny

Detstvo

Sme v Solúne. V tom čase sa ešte volá Tesalonika. Píše sa rok 827. Veliteľovi armády sa práve narodil 7. syn. Dostal meno Konštantín. Jeho starší brat sa volá Metod.

Rodina žije na okraji Byzantskej ríše. Neďaleko územia, kde sa už hovorí slovanským jazykom. Rodina má slovanských predkov. Preto sa okrem gréčtiny doma zhovárajú aj po slovansky.

O 14 rokov neskôr otec umiera. Bratia sa dostávajú do opatery jedného z najvplyvnejších ministrov. Je známy tým, že podporuje renesanciu vzdelávania vrámci ríše.

Kariéra

Kariéra dvoch bratov sa vyvíja smerom k misijnej službe a diplomacii. Po úspešných misiách sa bratia roku 861 usádzajú na dvoch miestach. Mladší pôsobí v Carihrade na vysokej škole pre výchovu kňazov. Tam sa venuje literárnej a pedagogickej činnosti. Starší je v tom čase váženým diplomatom a opátom kláštora.

V tom čase sa rozhodne knieža Rastislav zbaviť franskej nadvlády v srdci Európy. Obracia sa preto na pápeža v Ríme. Prosí o učiteľov, ktorí by mohli vychovať miestnych kňazov. Pápež nereaguje.

Pretože na rastislavovom území už dlho pôsobia byzantskí kňazi, prichádzajú roku 862 do Carihradu jeho poslovia a žiadajú: učiteľa, ktorý by nám v našom jazyku vysvetlil pravú kresťanskú vieru.“ Cisár súhlasí. Vyzýva teda mladšieho brata – Konštantína: „Počuješ, Filozof, tieto slová? Niet iného než teba, kto by toto mohol vykonať, preto vezmi veľa darov a svojho brata Metoda a choď! Lebo ste Solúnčania a všetci Solúnčania hovoria čistou slovančinou.“

Úspechy

Bratia súhlasia a 5. júla 863 prichádzajú na naše územie. Učia nás čítať, písať a hovoriť. Tiež začínajú prekladať Bibliu a píšu prvý občiansky zákonník. Konštantín ihneď zakladá a vedie Veľkomoravské učilište. V ňom sa vychovávajú budúci slovanskí kňazi a administratívni pracovníci.

Stále však majú maličký problém: Jazyky bohoslužby sú hebrejský, grécky a latinský. Roku 867 sa preto vybrali s povolením veľkomoravských panovníkov Rastislava a Svätopluka do Ríma. Ich cieľ: Pridať staroslovienčinu medzi jazyky, ktorými možno chváliť Boha. Koncom roka v Benátkach porazili trojjazyčníkov. Podarilo sa im niečo, čo nikto nasledujúcich viac ako 1000 rokov nedokázal: V marci 868 pápež povolil ďalší liturgický jazyk.

Dnes

Všetci ľudia čítajúci niečo „po našom“ musia byť týmto dvom bratom vďační za ich aktivity. Vďačíme im za to, že môžme bežne študovať to, čo nás zaujíma a dozvedať sa viac z ktorejkoľvek oblasti života (áno, aj cez Facebook).

Pre každého z nás plynie z tohto príbehu jeden kľúčový poznatok: Knieža Rastislav si vo svojej dobe sám nevedel rady s franskou nadvládou. Obrátil sa preto so žiadosťou o pomoc na odborníkov, ktorí už v minulosti dokázali, že majú s niečím podobným skúsenosti a učil sa od nich.

To isté platí aj o marketingu. Rovnako aj my sa dnes môžme obrátiť na odborníkov a konzultovať s nimi alebo navštíviť seminár, ktorý nám privedie úspech v tom, čo robíme. Alebo môžme ostať tam, kde sme dnes a možno nás o pár rokov niekto „dobyje“ a nahradí nás; nahradí naše miesto na trhu…

A čo majú s príbehom spoločné bikiny? Tie boli tiež verejnosti predstavené 5. júla. Bolo to síce až v roku 1946, ale oba dátumy hlboko zasiahli do našej kultúry. Či už si budete 5. júla niekde vychutnávať vynález bikín alebo si budete vychutnávať vynález písma, myslím si, že sa v dnešnej kultúre nezaobídeme ani bez jedného…

Zdieľajte radosť: