- rozhladna.sk - http://www.rozhladna.sk -

Píšte príspevky rôznych dĺžok

Na písaní nič nie je. Všetko, čo robíte, je, že si sadnete k stroju a krvácate.
Ernest Hemingway

Napríklad aj 5 slovné zamyslenia.

V minulosti som sa „obmedzoval“ iba na príspevky dlhšie ako 300 slov. Je síce pravda, že dlhší článok na danú tému sa na prvých priečkach Google umiestni s vyššou pravdepodobnosťou.

Tiež je pravda, že dlhšie príspevky ľudia radšej zdieľajú. Takže je v poriadku písať texty dlhšie ako 500, 1000, 2000 alebo aj dlhšie ako 3000 slov, pretože taký článok má vyššiu pravdepodobnosť stať sa virálnym.

Na strane druhej som počul autora niekoľkých bestsellerov povedať zaujímavú vec: U dlhších kníh je menšia pravdepodobnosť, že ju kupujúci dočíta do konca. To ma doviedlo k zamysleniu: Platí to aj o dlhších článkoch? A tiež:

Pozrite sa, som človek, ktorý za normálnych okolností dokončí, čo začne. Ak si kúpim knihu a začnem ju čítať, tak ju dokončím… To isté platí o článkoch na blogoch: Ak sa donútim prečítať prvé slová, prečítam si celý príspevok alebo sériu. Preto som o dĺžke doteraz veľmi nerozmýšľal a videl ju iba ako spestrenie.

Ako ste na tom vy? Aký máte názor na dlhšie články? A knihy? Zanechajte mi komentár.

Cez nasledujúci odkaz získate návod na to, ako spustiť vlastný blog »

Zdieľajte radosť: