Čítate: Človek v sieti

(Hosťovský príspevok)

Internet mení svet. Či chceme alebo nie, nové informačné technológie ovplyvňujú život jednotlivcov i celej spoločnosti. Má to svoje klady i zápory, výhody i nevýhody. Nechcem ich teraz vymenúvať, nechcem ani priveľmi zovšeobecňovať, zameriam sa iba na jednu oblasť internetových aktivít – na blogovanie, čiže tvorbu osobných internetových stránok.

Čitateľovi Rozhľadne zrejme nie sú pojmy ako blog, bloger či blogovanie neznáme (o spôsobe ich písania a používania z hľadiska slovenského pravopisu píšem v článku Blog, bloger, blogovanie…). Ide o fenomén, ktorý zaznamenal v poslednom období značný nárast popularity, a to najmä u mladých ľudí. Blogov je stále viac, blogosféra sa rozširuje a tento trend ešte asi nejaký čas pretrvá.

Hoci založenie blogu je dnes po technickej i administratívnej stránke pomerne jednoduchou záležitosťou, nemyslím si, že blogovať by mal každý. Niekto na to nemá chuť, niekto zas predpoklady. Treba tiež povedať, že nie všetko stojí za zaznamenanie. A to, čo zaznamenať (a publikovať) treba, si žiada primeranú formu. Inými slovami, človek by mal zvažovať, čo do verejného internetového priestoru vloží, čo tam patrí a čo nepatrí, aby neskôr nemusel ľutovať, lebo nie všetko sa dá stiahnuť späť.

Nemám v úmysle od blogovania odrádzať, chcem iba poukázať na potrebu zodpovedného prístupu i na možné riziká. Som presvedčený o tom, že na internet nepatria napríklad informácie, ktoré bežne považujeme za dôverné, nepatria tam ani bezobsažné, diletantské táraniny a už vôbec nie urážky a osočovanie. Pritom už zbežný pohľad na obsah internetu napovedá, že zďaleka nie každý si to uvedomuje. Tu možno podotknúť, že omnoho serióznejšie a dôveryhodnejšie pôsobí blog, ktorého autor píše pod svojím občianskym menom; anonymita je iba zdanlivou výhodou.

Blogovanie vnímam ako dobrú príležitosť pre tvorivých a podnikavých ľudí, ktorí majú čo povedať, ktorí niečo vedia a chcú niečo dokázať, ktorí majú vôľu pracovať na sebe, na svojom sebazdokonaľovaní… Tak ako dielo vo všeobecnosti je znakom tvorcu, blog je vizitkou autora!

Dôležité je teda mať už na začiatku vyjasnený zámer, mať koncepciu aj istú sumu znalostí o zvolenej tematike. Treba taktiež rátať s časom potrebným na budovanie a pokiaľ možno pravidelné dopĺňanie blogu.

Poznamenávam ešte, že s načrtnutou problematikou súvisia aj ďalšie moje články, uverejnené na tejto stránke: Životnosť blogu a Na jazyku záleží.

Autorom príspevku je Ján Maršálek – bloger redigujúci internetový občasník PriestorNet.

(Príspevok je “vstupenkou” do projektu Booster 2011.)

Zdieľajte radosť:

« Predchádzajúci príspevok na stránke:

Nasledujúci príspevok na stránke: »

Páčil sa vám článok?
Pridajte si ho do záložiek alebo ho zdieľajte cez tlačidlá vyššie.

Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Pridajte pekný komentár

» RSS kanál komentárov tohto príspevku

CommentLuv badge

Prečo sú kľúčové hodnoty dôležitejšie ako misia, vízia alebo firemné ciele?
Stiahnite si dokument s viac ako 160 hodnotami. Zadajte email nižšie a pošlem vám dokument, ktorý som vytvoril:

.

160 námetov na kľúčové hodnoty »