- rozhladna.sk - https://www.rozhladna.sk -

Výhody odoberania článkov cez RSS

 1. Už viac nemusíte zisťovať, či na stránke niečo pribudlo – bude vám to automaticky doručené.
 2. Exkluzívny obsah a súťaže sú dostupné iba cez RSS.
 3. Súkromie na prvom mieste – nikomu nemusíte dať informáciu o vašom mene, e-mailovej adrese alebo podobné.
 4. Máte úplnú kontrolu – môžete sa odhlásiť a prihlásiť kedy chcete. Nemusíte čakať napríklad na potvrdzovací e-mail atď.
 5. Aj pre vašu vlastnú web stránku si môžete zriadiť RSS kanál, ktorý sa bude automaticky aktualizovať, bez nutnosti akejkoľvek ďalšej starostlivosti.
 6. Je to úplne zdarma!
 7. Odoberanie cez RSS stojí za to otestovať aspoň na pár dní. Ak sa vám to nebude páčiť, stačí jedno kliknutie a môžete na stránku chodiť ako doteraz.
 8. Čitatelia RSS kanálov sú rozumní a pekní. 😀

Výhody RSS oproti odoberaniu e-mailom:

 1. RSS príspevok nemôže byť a ani skončiť v “SPAMe”.
 2. Všetky informácie z RSS – novinky, blogové príspevky a podobne – máte oddelene od komunikácie s ľuďmi.
 3. RSS príspevky sa dajú spravovať ľahšie ako kopy e-mailov. Sú totiž väčšinou zoskupené podľa toho, odkiaľ pochádzajú a zoradené od najnovších zostupne.
 4. RSS kanály môžu byť doručované napríklad podľa “nálepiek” (z anglického “tag”) alebo kategórií. E-mailové správy sa väčšinou spravujú ťažšie.
 5. Čítačka RSS zobrazí každý kanál v rovnakej, čitateľnej podobe. Pri odbere cez e-mail nemusí byť čitateľnosť až taká vysoká, pretože každý e-mail môže mať vlastný formát.

Preto neváhajte a využite môj RSS kanál. Zaujíma vás úvod do RSS a jeho história? Alebo chcete vedieť niečo viac o RSS?

(Obrázok z: Chain Change)

Zdieľajte radosť: